Cennik

CENY ORIENTACYJNE
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY – OD 80,00 ZŁ NETTO
  • KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – OD 100,00 ZŁ NETTO
  • PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ – OD 400,00 ZŁ NETTO
    
    * Miesięczna liczba dokumentów podlegających księgowaniu uwzględniona w cenniku to 20 szt.

 

PROMOCYJNE CENY

  • • Przez pierwsze dwa miesiące współpracy obniżamy Państwu cenę podstawowej obsługi księgowej o 50%!
  • W cenę usługi wliczone są konsultacje i usługi doradcze związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą;
  • Przy zmianie Biura Rachunkowego oferuję ponadto dodatkowy rabat w wysokości 20 % przez cały okres trwania umowy.

 

SPRAWY KADROWO-PŁACOWE

Opis Cena
1.

Obsługa kadrowo (umowy, świadectwa pracy itp.) – – płacowa pracownika

25 zł./os./ mies.
2. Obsługa płacowa pracown. – listy płac, ZUS, US, PIT 20 zł./os./ mies.
3. Obsługa umów cywilno – prawnych 20 zł./ os./ um.
4.

Prowadzenie pełnej obsługi pracowniczej wraz z nadzorem i pełną obsługą akt osobowych

40 zł./ osobyionych.

 

* Powyżej 10 pracowników cena za 1 pracownika ulega obniżeniu, w zależności od łącznej ilości osób zatrudnionych.

 

DODATKOWE USŁUGI:

Opis Cena
1.

Opracowanie zasad polityki rachunkowości

ustalana indywidualnie
2. Opracowanie zakładowego planu kont
3. Opracowanie regulaminu pracy
4.

Opracowanie regulaminu wynagradzania

5.

Sporządzenie dodatkowych raportów i analiz; sprawozdania środowiskowe oraz finansowe

 

* Cena za świadczenie naszych usług ZAWSZE ustalana jest indywidualnie i uwzględnia specyfikę Państwa przedsiębiorstwa oraz nakładu pracy koniecznego do rzetelnego prowadzenia Państwa spraw.

* Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi, dotyczą podstawowego modelu współpracy i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Po dokładnym rozeznaniu się w Państwa wymaganiach i potrzebach mogę oszacować nakład pracy i dostosować konkretną cenę.

 

Głównymi czynnikami przy ustaleniu ceny są:

 

• rodzaj ewidencji księgowych,

ilość dokumentów,

wielkość zatrudnienia,

specyfikacja działalności firmy.

 

Pobierz cennik