Kadry i płace

Sporządzamy
 • – Listy płac
 • – Umowy o pracę
 • – Świadectwa pracy
 • – Dokumenty płatnicze
 • – Deklaracje podatkowe PIT
 • – Deklaracje i zgłoszenia ZUS
 • – Dokumentacja zasiłkowa pracowników
 • – Rachunki do umów zleceń oraz o dzieło
Prowadzimy
 • – Akta osobowe wraz z nadzorem
 • – Pełna obsługa umów zleceń oraz o dzieło
 • – Ewidencja urlopowa oraz czasu pracy pracowników
 • – Kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
Dodatkowe usługi
 • – Szkolenia BHP
 • – Opracowanie regulaminu pracy
 • – Opracowanie regulaminu wynagrodzenia
 • – Pomoc w trakcie kontroli PiP, Sanepid